shadow

Nacebelcode 2008

69  Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening

Toelichting
Deze afdeling omvat de wettelijke vertegenwoordiging van de belangen van een partij tegenover een andere partij, al dan niet voor een rechtbank of voor een andere gerechtelijke instelling, door of onder toezicht van leden van de balie en onder de vorm van advies en vertegenwoordiging in burgerlijke of strafrechterlijke zaken of in verband met arbeidsgeschillen. Deze afdeling omvat eveneens het opstellen van juridische documenten zoals statuten, maatschappijovereenkomsten of dergelijke akten in verband met de oprichting van vennootschappen, octrooien, brevetten en auteursrechten, het opstellen van akten, testamenten, trustakten, enz., evenals de activiteiten van notarissen en deurwaarders en de arbitrage en bemiddeling.
Deze afdeling omvat eveneens de activiteiten van accountants, belastingconsulenten, boekhouders, boekhouders-fiscalisten en bedrijfsrevisoren.Behoort tot
M  VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN


Bevat
69.1 Rechtskundige dienstverlening

69.2 Accountants, boekhouders en belastingconsulenten

 Terug
 lijst secties