shadow

Nacebelcode 2008

69.10  Rechtskundige dienstverlening
Behoort tot
69.1  Rechtskundige dienstverlening


Bevat
69.101 Activiteiten van advocaten

69.102 Activiteiten van notarissen

69.103 Activiteiten van deurwaarders

69.109 Overige rechtskundige dienstverlening

 Terug
 lijst secties