shadow

Nacebelcode 2008

70  Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer

Toelichting
Deze afdeling omvat het adviseren en het assisteren van ondernemingen en andere instellingen op bedrijfseconomisch en bedrijfsorganisatorisch vlak zoals de strategische en organisatorische planning, de financiële planning en budgettering, de marketingdoelstellingen en het marketingbeleid, het algemeen beleid, de implementatie en de planning met betrekking tot het personeelsbeleid, de productieprocessen en de controleplanning. Deze afdeling omvat eveneens de activiteiten van hoofdkantoren die instaan voor de supervisie en het beheer van andere eenheden van dezelfde maatschappij of onderneming.Behoort tot
M  VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN


Bevat
70.1 Activiteiten van hoofdkantoren

70.2 Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer

 Terug
 lijst secties