shadow

Nacebelcode 2008

70.10  Activiteiten van hoofdkantoren

Toelichting
Deze klasse omvat de activiteiten van hoofdkantoren die instaan voor de supervisie en het beheer van andere eenheden van dezelfde maatschappij of onderneming en die gewoonlijk de strategische en de organisatorische planning, het nemen van de beslissingen van de onderneming, de uitoefening van de operationele controle en het tussenkomen in het dagelijkse bestuur tot taak hebben.Behoort tot
70.1  Activiteiten van hoofdkantoren


Bevat
70.100 Activiteiten van hoofdkantoren

 Terug
 lijst secties