shadow

Nacebelcode 2008

70.100  Activiteiten van hoofdkantoren

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- activiteiten van hoofdkantoren
- activiteiten van centrale administratiekantoren
- activiteiten van ondernemingszetels
- activiteiten van lokale en regionale kantoren
Deze subklasse omvat eveneens:
- de activiteiten van hoofdkantoren die instaan voor het beheer van en het toezicht op andere eenheden van de onderneming

Alsook:
- holdingvennootschap en managementvennootschap
Deze subklasse omvat niet:
- de activiteiten van hoofdkantoren die niet tussenkomen in het beheer van andere eenheden van hun ondernemingen - cfr. 64.200Behoort tot
70.10  Activiteiten van hoofdkantoren


 Terug
 lijst secties