shadow

Nacebelcode 2008

70.210  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan ondernemingen en andere instellingen, met inbegrip van lobbyactiviteiten, met betrekking tot public relations en communicatie
Alsook:
- consultancy (advies op het gebied van public relations en communicatie)
Deze subklasse omvat niet:
- de activiteiten van publiciteitsagentschappen en advertentieacquisitie - cfr. groep 73.1
- de markt- en opinieonderzoekbureaus - cfr. 73.200Behoort tot
70.21  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie


Bevat
70.21001 Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie

70.21002 Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers

 Terug
 lijst secties