shadow

Nacebelcode 2008

70.22  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering

Toelichting
Deze klasse omvat het verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan ondernemingen en andere instellingen op bedrijfseconomisch en bedrijfsorganisatorisch vlak, zoals het bepalen van de strategische en organisatorische planning van een onderneming, het herzien van de productieprocessen, het productmanagement, het voorstellen van kostenbesparende maatregelen en het oplossen van andere financiële vraagstukken, het bepalen van de marketingdoelstellingen en het marketingbeleid, het bepalen van het algemeen beleid, de implementatie en de planning met betrekking tot het personeelsbeleid, het salaris- en pensioenbeleid, de productieprognoses en de controleplanning.Behoort tot
70.2  Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer


Bevat
70.220 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering

 Terug
 lijst secties