shadow

Nacebelcode 2008

71.113  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de activiteiten van stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten: het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies, het toezicht houden op de werkzaamheden, ...
Deze subklasse omvat niet:
- de activiteiten van bouwarchitecten - cfr. 71.111
- de activiteiten van interieurarchitecten - cfr. 71.112Behoort tot
71.11  Architecten


Bevat
71.11301 Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en landschapsarchitectuur

71.11302 Ontwerpen van tuinen en parken, enz.

 Terug
 lijst secties