shadow

Nacebelcode 2008

71.121  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- de ingenieursactiviteiten (d.w.z. het toepassen van de fysische wetmatigheden en de technische principes bij het ontwerpen van machines, materialen, instrumenten, structuren, ontwikkelingen en systemen) en het geven van advies op het vlak van volgende domeinen:
• machines en industriële ontwikkeling
• de uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw, de hydraulica en het verkeer
• de uitwerking van projecten op het gebied van waterbeheer
• de uitwerking van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële organisatie en systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
- de uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, sanering, gezondheid en milieu, akoestiek, enz.
- geofysisch, geologisch en seismisch onderzoek en prospectie:
• metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om informatie te verkrijgen over de aardstructuren en de aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen of grondwater
- geodetisch onderzoek:
• hydrografisch onderzoek
• onderzoek van de bodemstructuur
• grensonderzoek
• cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie daarvoor
• industrieel en technisch onderzoek
Alsook:
- automatiseren van koelinstallaties:
Deze subklasse omvat niet:
- boringen voor de winning van aardolie, aardgas en overige delfstoffen - cfr. 09.100 en 09.900
- het ontwerpen of uitgeven van computerprogramma's - cfr. 58.290 en 62.010
- computerconsultancy-activiteiten - cfr. 62.020
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer - cfr. 62.090
- overige technische toetsen en testen - cfr. 71.209
- overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied - cfr. 72.190
- de industriële vormgeving - cfr. 74.102
- de luchtfotografie - cfr. 74.201Behoort tot
71.12  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs


Bevat
71.12101 Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.

71.12102 Industriële vormgeving

71.12103 Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.

71.12104 Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en het verkeer

71.12105 Geologisch onderzoek en prospectie : metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om informatie te verkrijgen over aardstructuren en aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen en grondwater

71.12106 Geodetisch onderzoek : hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur, grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie, enz.

71.12107 Maken van weersvoorspellingen

 Terug
 lijst secties