shadow

Nacebelcode 2008

71.12105  Geologisch onderzoek en prospectie : metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om informatie te verkrijgen over aardstructuren en aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen en grondwater
Behoort tot
71.121  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters


 Terug
 lijst secties