shadow

Nacebelcode 2008

71.209  Overige technische testen en toetsen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het testen en analyseren van alle soorten materialen, producten, installaties, enz., in verband met hun samenstelling en hun fysische, chemische en andere eigenschappen en met inbegrip van:
• het uitvoeren van testen op het gebied van de akoestiek en de trillingen
• het analyseren van de samenstelling en de zuiverheid van mineralen, enz.
• het uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedselhygiëne, inclusief veterinaire onderzoeken en controles in verband met de voedselproductie
• het controleren van de kenmerken en de fysische prestaties van materialen zoals de weerstand, de dikte, de duurzaamheid, de radioactiviteit, enz.
• het testen van de geschiktheid en de betrouwbaarheid van materialen
• het testen van volledig gemonteerde machines: motoren, motorvoertuigen, elektronische apparatuur, enz.
• radiografische controle van soldeernaden en -verbindingen
• het uitvoeren van analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel en installaties
• het uitvoeren van metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van de radioactiviteit en dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging zoals rook en afvalwater
- de certificering van consumptiegoederen, motorvoertuigen, luchtvaartuigen, hogedrukketels, kerncentrales, enz.
- het uitvoeren van testen met behulp van modellen of maquettes (luchtvaartuigen, vaartuigen, stuwdammen, enz.)
- de diensten van de gerechterlijke laboratoria
Alsook:
- de keuring van (olie) tanks
- een mestonderzoek
- de studie over de duurzaamheid van grondstoffen, water, afval, voedsel
- beheer en uitbaten van een niet-medische beeldvormingspraktijk (alle activiteiten die direct of indirect verband houden met niet-medische beeldvorming, niet-medische 3D-echografie en aanverwante advisering)
- lekdetectie (het opsporen van waterlekken)
- certibeau certificeerder
- controleren of keuren van groenten en fruit vooraleer het naar de handelaars gaat
Deze subklasse omvat niet:
- het uitvoeren van testen op dierlijke stalen - cfr. 75.000
- de medische beeldvorming, de testen en analyses op het gebied van medische en tandheelkundige biopsie - cfr. afdeling 86
- speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied - cfr. groep 72.1Behoort tot
71.20  Technische testen en toetsen


Bevat
71.20901 Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier

71.20902 Labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel en installaties

71.20903 Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging (rook, afvalwater, enz)

71.20904 Uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedingshygiëne

71.20905 Testen van bouwelementen

71.20906 Certificering van schepen, vliegtuigen, auto's, hogedrukketels, kerncentrales, enz.

71.20907 Auto-expertise

 Terug
 lijst secties