shadow

Nacebelcode 2008

72  Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied

Toelichting
Deze afdeling omvat:
- zuiver wetenschappelijk onderzoek:
• experimenteel of theoretisch werk dat vooral tot doel heeft nieuwe kennis te vergaren over de grondslagen van verschijnselen en waarneembare feiten, zonder hierbij gericht te zijn op speciale toepassingen
- toegepast wetenschappelijk onderzoek:
• oorspronkelijk onderzoek dat tot doel heeft nieuwe kennis te vergaren, die in de eerste plaats bestemd is voor een specifiek praktisch doel
- experimenteel ontwikkelingswerk:
• systematisch werk op basis van door speurwerk en/of praktische ervaring verworven kennis, dat gericht is op de productie van nieuwe materialen, producten en apparaten, de invoering van nieuwe processen, systemen en diensten of een grote verbetering van reeds bestaande materialen, processen, enz.

In deze afdeling wordt het experimenteel speur- en ontwikkelingswerk ingedeeld in twee categorieën: natuur- en technische wetenschappen en maatschappij- en geesteswetenschappen.
Deze afdeling omvat niet:
- de activiteiten van marktonderzoekbureaus - cfr. 73.200Behoort tot
M  VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN


Bevat
72.1 Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied

72.2 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen

 Terug
 lijst secties