shadow

Nacebelcode 2008

72.110  Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het experimenteel speur- en ontwikkelingswerk op het vlak van biotechnologie:
• DNA/RNA: genetica, farmaceutische genetica, genetisch onderzoek, genetische engineering, het bepalen van de sequentie/samenstelling/toename van DNA/RNA, opstelling van het genetisch profiel en gebruik van de anti-sense technologie
• eiwitten en andere moleculen: sequentie/samenstelling/engineering van eiwitten en peptiden (met inbegrip van hormonen die bestaan uit grote moleculen); verbeterde methodes voor het toedienen van medicijnen die bestaan uit grote moleculen; proteomica, het afzonderen en zuiveren van eiwitten, instructies, identificatie van celreceptoren
• het kweken en de engineering van cellen en weefsels: kweken van cellen/weefsels, engineering van weefsels (met inbegrip van weefselopbouwstructuren en biomedische engineering), celsamensmelting, vaccinatie- en immuniteitsstimuli, embryocultuur
• methodes van de bioprocestechniek: fermentatie door middel van bioreactoren, biobehandeling, biologisch schoonmaken, biologisch bleken, biologisch ontzwavelen, bio- en fytorestauratie
• genen- en RNA-overbrengers: gentherapie, virale vektoren
• bioinformatica: het samenstellen van gegevensbanken die informatie bevatten over genomen en eiwitsequenties; de modelvorming van complexe biologische processen, met inbegrip van systeembiologie
• nanobiotechnologie: het gebruiken van werktuigen en processen van de nano- en microsysteemtechniek voor de vervaardiging van apparaten en instrumenten voor onderzoek van biosystemen, met toepassingen voor het toedienen van medicijnen, diagnose, enz.Behoort tot
72.11  Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied


 Terug
 lijst secties