shadow

Nacebelcode 2008

73.200  Markt- en opinieonderzoekbureaus

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de acceptatie en de bekendheid van de producten, alsook de koopgewoonten van de consument, met het oog op de bevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten, met inbegrip van de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
- opiniepeilingen over politieke, economische en sociale onderwerpen evenals de statistische analyse daarvanBehoort tot
73.20  Markt- en opinieonderzoekbureaus


Bevat
73.20001 Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten

73.20002 Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek

73.20011 Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan

 Terug
 lijst secties