shadow

Nacebelcode 2008

74.102  Activiteiten van industriële designers

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het industrieel design: het ontwerpen en het uitwerken van voorontwerpen en specificaties die de functie, de waarde en het uiterlijk van de producten optimaliseren, dit met inbegrip van de materiaal-, constructie-, mechanisme-, vorm- en kleurenkeuze alsook met inbegrip van de afwerking van de producten. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met menselijke factoren, met de veiligheid, met de commerciële aantrekkelijkheid en de mogelijkheid tot produceren, met de distributiemogelijkheden alsook met het gebruik en het onderhoud.
Deze subklasse omvat niet:
- de ingenieursactiviteiten (d.w.z. het toepassen van de fysische wetmatigheden en de technische principes bij het ontwerpen van machines, materialen, instrumenten, structuren, ontwikkelingen en systemen) - cfr. 71.121Behoort tot
74.10  Gespecialiseerde designers


 Terug
 lijst secties