shadow

Nacebelcode 2008

74.209  Overige fotografische activiteiten

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de verwerking van films die niet bestemd zijn voor de filmindustrie of de televisie:
• het ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte negatieven of films
• foto- en filmlaboratoria
• fotoboetieks die de door de cliënt gemaakte negatieven binnen het uur ontwikkelen (met uitzondering van fotoboetieks die ook fotomateriaal verkopen)
• het inramen van dia's
• het kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's
Deze subklasse omvat eveneens:
- het op microfilm vastleggen van documenten

Alsook :
- asbestdeskundigen inventarisatie
Deze subklasse omvat niet:
- de verwerking van films ten behoeve van de filmindustrie of de televisie - cfr. 59.120
- luchtfotografie ten behoeve van het geodetisch onderzoek - cfr. 71.121
- de exploitatie van fotoautomaten met muntinworp - cfr. 96.099Behoort tot
74.20  Fotografen


Bevat
74.20901 Verwerking van films : ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte negatieven of films; inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's

 Terug
 lijst secties