shadow

Nacebelcode 2008

75.000  Veterinaire diensten

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de dierlijke gezondheidszorg, met inbegrip van controles op vee en huisdieren. Deze gezondheidszorg wordt verstrekt door gediplomeerde dierenartsen in dierenklinieken, op boerderijen, in kennels of thuis, in de eigen praktijk of elders.
Deze subklasse omvat eveneens:
- de activiteiten van dierenartsassistenten of ander hulppersoneel op het vlak van dierlijke gezondheidszorg
- de klinisch-pathologische activiteiten en andere diagnoseactiviteiten met betrekking tot dieren
- de activiteiten van dierenambulances

Alsook:
- de gebitsverzorging voor paarden
- sportmassage voor paarden (therapeutisch)
- osteopathie voor paarden
- ethologische activiteiten
- het afnemen van stalen voor dopingcontrole bij paarden
Deze subklasse omvat niet:
- het onderbrengen en verzorgen van vee voor derden, zonder gezondheidszorg - cfr. 01.620
- het scheren van schapen voor rekening van derden - cfr. 01.620
- inspecteren van kuddes, drijven van vee, laten weiden van andermans vee, kapoenen van gevogelte - cfr. 01.620
- de kunstmatige inseminatie - cfr. 01.620
- de dierenbescherming - cfr. 94.999
- pensions voor huisdieren, zonder gezondheidszorg - cfr. 96.095Behoort tot
75.00  Veterinaire diensten


 Terug
 lijst secties