shadow

Nacebelcode 2008

77  Verhuur en lease

Toelichting
Deze afdeling omvat de verhuur en operationele lease aan klanten van roerende en niet-financiële onroerende activa, waaronder een uitgebreide waaier aan roerende goederen, zoals voertuigen, computers, consumentengoederen, machines en werktuigen voor industrieel gebruik, in ruil voor een periodieke vergoeding. De te verhuren goederen zijn onderverdeeld in 1) verhuur van voertuigen, 2) verhuur van recreatie- en sportartikelen en persoonlijke en huishoudelijke goederen 3) operationele lease van andere machines, werktuigen en andere transportmiddelen voor hoofdzakelijk commerciële doeleinden en 4) operationele lease van niet-financiële onroerende activa.

Deze afdeling omvat enkel het aanbieden van contracten van operationele lease.
Deze afdeling omvat niet:
- de financiële lease - cfr. 64.910
- de verhuur van onroerende goederen - cfr. sectie LBehoort tot
N  ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN


Bevat
77.1 Verhuur en lease van motorvoertuigen

77.2 Verhuur en lease van consumentenartikelen

77.3 Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen

77.4 Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht

 Terug
 lijst secties