shadow

Nacebelcode 2008

77.310  Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de verhuur en operationele lease van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw, zonder bedieningspersoneel:
• goederen die geklasseerd worden onder de subklasse 28.300 (landbouwtractoren, ...)
Deze subklasse omvat niet:
- de verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel - cfr. 01.610
- de verhuur van machines en werktuigen voor bosbouw met bedieningspersoneel - cfr. 02.400
- de financiële lease - cfr. 64.910
- de verhuur van gazonmaaiers en handgereedschap - cfr. 77.291Behoort tot
77.31  Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen


Bevat
77.31001 Verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs

77.31002 Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw,zonder bedieningspersoneel (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3)

 Terug
 lijst secties