shadow

Nacebelcode 2008

77.39901  Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren,turbines, compressoren, gereedschapswerktuigen
Behoort tot
77.399  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen


 Terug
 lijst secties