shadow

Nacebelcode 2008

77.39902  Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van radio- en televisie- en communicatieapparatuur
Behoort tot
77.399  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen


 Terug
 lijst secties