shadow

Nacebelcode 2008

77.39904  Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor wetenschappelijke, commerciële en industrieële doeleinden, inclusief verkoopautomaten.
Behoort tot
77.399  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen


 Terug
 lijst secties