shadow

Nacebelcode 2008

77.400  Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de operationele lease van producten die vallen onder de intellectuele eigendom (met uitsluiting van werken die beschermd worden door auteursrechten zoals boeken en software)
- de inning van retributies of licentierechten voor het gebruik van:
• patenten, brevetten en octrooien
• gedeponeerde merken en dienstmerken
• merken
• mijnonderzoek en metingen
• franchiseovereenkomsten
Alsook:
- ontvangen van royalties door een belgisch bedrijf (voor creaties in het buitenland)
- verkoop of overdracht van handelsmerken, productiegeheimen of patenten
- merchandising (commercieel exploiteren van een merk)
- auteursrechten ontvangen met betrekking tot de het uitwerking en creatie, onderzoek en ontwikkeling op het gebied van lederwaren, sieraden en textiel
- verkoop uitvinding
- verhuur van een handelsfonds
- verzameling van auteursrechten in verband met
bouwkundige tekening
- verhuur van zijn vervoersvergunning aan verschillende externe bedrijven door middel van een mandaatcontract
- verhuur van vrachtvervoersvergunning
- auteursrechten als bouwarchitect
- foto’s bescherming
Deze subklasse omvat niet:
- het verwerven van auteursrechten op het gebied van uitgeven - cfr. afdelingen 58 en 59
- de productie, de reproductie en de verspreiding van werken die beschermd zijn door auteursrechten (boeken, software, films) - cfr. afdelingen 58 en 59
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed - cfr. klasse 68.20
- de operationele lease van materiële activa - cfr. groepen 77.1, 77.2 en 77.3Behoort tot
77.40  Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht


 Terug
 lijst secties