shadow

Nacebelcode 2008

78.100  Arbeidsbemiddeling

Toelichting
Deze subklasse omvat het aanbieden van vacante betrekkingen en het verwijzen en plaatsen van kandidaatwerknemers. Het doorverwezen of geplaatst personeel wordt echter niet betaald door het plaatsingsbureau.

Deze subklasse omvat:
- het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel, met inbegrip van de activiteiten van overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling
- het zoeken en plaatsen van kaderpersoneel of directieleden (headhunters)
- het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden tengevolge van een reorganisatie (outplacement)
- de activiteiten van modellenbureaus, agentschappen voor hostessen, castingagentschappen en -bureaus evenals de agentschappen die rollen verdelen (films, TV-uitzendingen, theaterproducties of andere spektakels,...)
- de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA's)
Deze subklasse omvat niet:
- de activiteiten van impresariaten en dergelijke agentschappen - cfr. 74.901
- het beheer van de verplichte werkloosheidsverzekering door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - cfr. 84.301Behoort tot
78.10  Arbeidsbemiddeling


Bevat
78.10001 Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker : formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenties

78.10002 Zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters)

78.10003 Plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement)

78.10004 Overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, inclusief de eventueel daaraan verbonden beroepsopleiding (VDAB, Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, enz.)

78.10011 Agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke

78.10021 Zoeken van acteurs voor film, televisie en theater

 Terug
 lijst secties