shadow

Nacebelcode 2008

78.300  Andere vormen van arbeidsbemiddeling

Toelichting
Deze subklasse omvat het aanbieden van human resources aan klanten. De eenheden die onder deze klasse vallen zijn wel verantwoordelijk voor de payroll, de belastingen, alsook voor andere fiscale of human resources materies van hun werknemers, maar zijn evenwel niet verantwoordelijk voor de leiding en de supervisie op hun werknemers.
Het aanbieden van human resources gebeurt meestal voor een langere periode of op permanente basis. De eenheden die onder deze subklasse vallen, zijn gespecialiseerd in een uitgebreid gamma aan taken met betrekking tot human resources management.
Deze subklasse omvat niet:
- het aantrekken van eigen personeel door uitzendbureaus om het in de regel tijdelijk terug uit te lenen aan derden - cfr. 78.200Behoort tot
78.30  Andere vormen van arbeidsbemiddeling


 Terug
 lijst secties