shadow

Nacebelcode 2008

81.300  Landschapsverzorging

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen voor:
• particuliere en openbare woningbouw
• openbare en semi-openbare gebouwen (scholen, ziekenhuizen, administratieve gebouwen, kerken, enz.
• gemeentelijke terreinen (parken, groenvoorzieningen, kerkhoven, enz.)
• wegbeplanting (straten, trein- en tramspoorbanen, waterwegen, havens)
• industriële en commerciële gebouwen
- de beplanting voor:
• gebouwen (daktuinen, gevelbeplanting, binnentuinen, enz.)
• sportvelden (voetbalterreinen, golfterreinen, enz.) speelplaatsen, grasvelden om te zonnebaden en andere recreatieve parken
• plaatsen met stilstaand en stromend water (bekkens, regelmatig droogvallende gebieden, vijvers, zwemplaatsen, sloten, zuiveringsinstallaties)
- de beplanting en vormgeving van het landschap tegen lawaai, wind, erosie, zichtbaarheid en verblinding
- de boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van bomen, knippen van heggen en overplanten van grote bomen
- andere landschapsmaatregelen ter bescherming van milieu en natuur, alsmede het landschapsonderhoud (in natuurlijke staat terugbrengen, opnieuw in cultuur brengen, landverbetering, stuwgebieden, regenwateropvangbekkens, enz.)
Alsook:
- aanleggen van groendaken
Deze subklasse omvat niet:
- de exploitatie van boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen - cfr. 01.301
- het duurzaam en milieubewust onderhouden van landbouwgronden - cfr. 01.610
- de exploitatie van bosboomkwekerijen - cfr. 02.100
- de activiteiten van stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten - cfr. 71.113
- de organisatie van landbouwcongressen, -beurzen en -tentoonstellingen - cfr. 82.300Behoort tot
81.30  Landschapsverzorging


Bevat
81.30001 Snoeien van bomen en heggen

81.30002 Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden

 Terug
 lijst secties