shadow

Nacebelcode 2008

82.190  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren

Toelichting
Deze subklasse omvat diverse activiteiten zoals het fotokopiëren, het voorbereiden van documenten en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren. Onder het fotokopiëren of drukken van documenten wordt in deze subklasse enkel maar het drukken in beperkte oplage verstaan.

Deze subklasse omvat:
- het voorbereiden van documenten
- het nakijken en verbeteren van documenten
- het uitvoeren van dactylografiewerk en het uittikken van banden of disks
- secretariële dienstverlening
- het uitschrijven van documenten en andere secretariële dienstverlening
- het opstellen van brieven en van curriculum vitae
- de verhuur van postbussen en het voorzien van andere postdienstverlening zoals het voorsorteren, het adresseren, enz. (met uitzondering van geadresseerde reclame)
- het fotokopiëren
- het stencilen
- het maken van blauwdrukken
- andere kopieerdiensten (met uitzondering van de eenheden die ook offsetdrukwerk, sneldrukwerk, digitaal drukwerk of prepressdiensten aanbieden)
- de niet-gespecialiseerde stenografie
Deze subklasse omvat niet:
- het drukken van documenten (offsetdrukwerk, sneldrukwerk, enz..) - cfr. 18.120
- de prepressdiensten - cfr. 18.130
- de geadresseerde reclame - cfr. 73.110
- de gespecialiseerde stenografie zoals het uitschrijven van beraadslagingen en uitspraken van rechtbanken - cfr. 82.990
- de openbare stenografie - cfr. 82.990Behoort tot
82.19  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren


Bevat
82.19001 Verhuur van postbussen, poste restante, enz.

 Terug
 lijst secties