shadow

Nacebelcode 2008

82.910  Incasso- en kredietbureaus

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de activiteiten van incassobureaus
- het verschaffen van informatie en advies aan financiële instellingen, detailhandelaren en derden omtrent de kredietwaardigheid, de solvabiliteit en de verhaalbaarheid bij vorderingen van particulieren, bedrijven of instellingenBehoort tot
82.91  Incasso- en kredietbureaus


 Terug
 lijst secties