shadow

Nacebelcode 2008

84.1  Openbaar bestuur

Toelichting
Deze groep omvat het algemeen openbaar bestuur (uitvoerende, wetgevende, financiële taken, enz,. op alle bestuursniveaus) en het toezicht op het economische en sociale leven.Behoort tot
84  Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen


Bevat
84.11 Algemeen overheidsbestuur

84.12 Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, exclusief sociale verzekeringen

84.13 Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven

 Terug
 lijst secties