shadow

Nacebelcode 2008

84.130  Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het beleid en het openbaar bestuur inzake diverse economische sectoren, met inbegrip van het verlenen van subsidies:
• landbouw
• bodemgebruik
• energie en mijnbouw
• infrastructuur
• vervoer
• communicatie
• hotels en toerisme
• groot- en detailhandel
- het beheer van het speur- en ontwikkelingswerkbeleid inzake het verbeteren van de economische concurrentiekracht en de daarmee verbonden fondsen
- het beleid inzake algemene arbeidszaken
- de tenuitvoerlegging van maatregelen in verband met het regionaal ontwikkelingsbeleid, bijvoorbeeld om de werkloosheid te doen dalen
Deze subklasse omvat niet:
- het verhuur en de exploitatie van sociale woningen - cfr. 68.202
- speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied - cfr. afdeling 72Behoort tot
84.13  Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven


 Terug
 lijst secties