shadow

Nacebelcode 2008

84.220  Defensie

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het uitstippelen van het beleid inzake het uitoefenen van toezicht op en het zorgen voor de goede werking van de land-, zee- en luchtmacht en de militaire aanwezigheid in de ruimte zoals:
• strijdkrachten van land-, zee-, en luchtmacht
• genie, vervoer, verbindingen, inlichtingsdiensten, materieel, personeel en overige niet-gevechtstroepen
• reserve- en hulptroepen die deel uitmaken van het militair apparaat
• verschaffen van apparatuur, constructies, voorraden, enz.
• gezondheidszorg voor militairen te velde
- het beleid inzake het functioneren en de ondersteuning ter bescherming van de bevolking
- de steun bij de uitwerking van rampenplannen en de uitvoering van oefeningen waarbij civiele instellingen en bevolkingsgroepen zijn betrokken
- het beheer van het speur- en ontwikkelingswerkbeleid inzake defensie, met inbegrip van het beheer van de fondsen in verband daarmee
Deze klasse omvat niet:
- speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied - cfr. afdeling 72
- de militaire hulp aan het buitenland - cfr. 84.210
- de militaire rechtbanken - cfr. 84.231
- het aanleggen van voorraden voor binnenlands gebruik in geval van rampen in vredestijd - cfr. klasse 84.24
- de militaire scholen en academies - cfr. afdeling 85
- de militaire ziekenhuizen - cfr. 86.109
- de civiele bescherming - cfr. 84.249Behoort tot
84.22  Defensie


 Terug
 lijst secties