shadow

Nacebelcode 2008

84.232  Strafinrichtingen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het gevangenisbeleid en de tenuitvoerlegging van strafvonissen
Deze subklasse omvat niet:
- de penitentiaire ziekenkenhuizen - cfr. klasse 86.10Behoort tot
84.23  Justitie


 Terug
 lijst secties