shadow

Nacebelcode 2008

84.24  Openbare orde en civiele veiligheid

Toelichting
Deze klasse omvat:
- het beleid en het zorgen voor de goede werking van de federale politie, de lokale politie en de overige openbare orde en civiele veiligheid. Onder meer het toezicht op het verkeer, de registratie van vreemdelingen en het bijhouden van strafregisters behoren tot de taken van bovenvermelde diensten.
- het aanleggen van voorraden voor binnenlands gebruik in geval van rampen in vredestijd.
Deze klasse omvat niet:
- de diensten van de gerechtelijke laboratoria - cfr. 71.209
- het beheer en het functioneren van de strijdkrachten - cfr. 84.220Behoort tot
84.2  Algemene overheidsdiensten


Bevat
84.241 Federale Politie

84.242 Lokale Politie

84.249 Overige openbare orde en civiele veiligheid

 Terug
 lijst secties