shadow

Nacebelcode 2008

84.250  Brandweer

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de brandpreventie en brandbestrijding:
• het beleid en het zorgen voor de goede werking van de brandweerkorpsen die belast zijn met de brandbestrijding, de brandpreventie, het redden van mensen en van dieren en het verlenen van hulp bij natuurrampen, overstromingen, verkeersongevallen, enz.
Deze subklasse omvat niet:
- brandbeveiliging en -bestrijding in de bosbouw - cfr. 02.400
- brandbestrijding van olieputten - cfr. 09.100
- brandbeveiliging en -bestrijding op luchthavens door niet-gespecialiseerde eenheden - cfr. 52.230Behoort tot
84.25  Brandweer


 Terug
 lijst secties