shadow

Nacebelcode 2008

84.301  Verplichte sociale verzekeringen, met uitzondering van ziekenfondsen

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de financiering en het beheer van het stelsel van de verplichte sociale verzekeringen:
• ziekteverzekering, arbeidsongevallenverzekering, werkloosheidsverzekering
• wettelijke pensioenen
• stelsels die het inkomensverlies dekken in geval van bevalling, tijdelijke invaliditeit, weduwschap, enz.
Deze subklasse omvat niet:
- de niet-verplichte sociale verzekeringen, de pensioenfondsen en de particuliere maatschappijen die ziekteverzekeringscontracten aanbieden - cfr. afdeling 65
- de activiteiten van ziekenfondsen en zorgkassen - cfr. 84.302
- de maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting - cfr. afdeling 88Behoort tot
84.30  Verplichte sociale verzekeringen


 Terug
 lijst secties