shadow

Nacebelcode 2008

85  Onderwijs
Behoort tot
P  ONDERWIJS


Bevat
85.1 Kleuteronderwijs

85.2 Lager onderwijs

85.3 Secundair onderwijs

85.4 Hoger onderwijs en post-secundair niet-hoger onderwijs

85.5 Overig onderwijs

85.6 Onderwijsondersteunende activiteiten

 Terug
 lijst secties