shadow

Nacebelcode 2008

85.104  Vrij gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het vrij gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijsBehoort tot
85.10  Kleuteronderwijs


 Terug
 lijst secties