shadow

Nacebelcode 2008

85.202  Provinciaal gesubsidieerd gewoon lager onderwijs

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het provinciaal gesubsidieerd gewoon lager onderwijsBehoort tot
85.20  Lager onderwijs


 Terug
 lijst secties