shadow

Nacebelcode 2008

85.326  Vrij gesubsidieerd buitengewoon secundair onderwijs

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het vrij gesubsidieerd buitengewoon secundair onderwijsBehoort tot
85.32  Technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs


 Terug
 lijst secties