shadow

Nacebelcode 2008

85.329  Technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs, n.e.g.

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs ingericht door andere inrichtende machten:
• het internationaal technisch en beroepssecundair onderwijs
• het technisch en beroepssecundair onderwijs ingericht door de gewapende machten, enz.Behoort tot
85.32  Technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs


Bevat
85.32901 Activiteiten van vliegscholen voor beroepsvliegers

 Terug
 lijst secties