shadow

Nacebelcode 2008

85.422  Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het vrij gesubsidieerde hoger onderwijs: universiteiten, hogescholen, hogere kunstacademies, architectuurscholenBehoort tot
85.42  Hoger onderwijs


 Terug
 lijst secties