shadow

Nacebelcode 2008

85.520  Cultureel onderwijs

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het onderwijs met betrekking tot plastische kunsten: beeldhouwen, fotografie, lithografie, etsen, tekenen, ... (met uitzondering van hogeronderwijsinstellingen)
- het onderwijs met betrekking tot uitvoerende kunsten: toneel, dans, muziek, voordracht, kermiskunsten, circuskunsten, straattheater (met uitzondering van de hogeronderwijsinstellingen)
- de activiteiten van pianoleraars en ander muziekonderricht
- de schrijfateliers
- de fotografiescholen, waar geen beroepsdiploma's kunnen behaald worden
Deze subklasse omvat eveneens:
- het deeltijds kunstonderwijs dat niet naar niveau (secundair of hoger) kan worden ingedeeld

Alsook:
- geven van workshops (cultureel onderwijs)
Deze subklasse omvat niet:
- het geven van taalonderricht - cfr. klasse 85.59
- de fotografiescholen waar beroepsdiploma's kunnen behaald worden - cfr. klassen 85.32 en 85.42Behoort tot
85.52  Cultureel onderwijs


Bevat
85.52001 Exploitatie van dansscholen en de activiteiten van dansleraren

 Terug
 lijst secties