shadow

Nacebelcode 2008

85.591  Onderwijs voor sociale promotie

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het volwassenonderwijs of het tweedekansonderwijs, dat voortbouwt op een initiële vorming en de mogelijkheid biedt om een studiebewijs te behalen (op secundair of hoger niveau (korte type)) dat men initieel niet heeft kunnen verwerven. De vorming kan van algemene en/of beroepsgerichte aard zijn.
Deze subklasse omvat niet:
- de alfabetiseringsprogramma's ten behoeve van volwassenen - cfr. 85.207
- het algemeen secundair onderwijs - cfr. klasse 85.31
- het beroepssecundair of hoger onderwijs - cfr. klasse 85.32 en groep 85.4Behoort tot
85.59  Overig onderwijs, n.e.g.


 Terug
 lijst secties