shadow

Nacebelcode 2008

85.593  Sociaal-cultureel vormingswerk

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de formele of informele socio-culturele vorming op persoonlijk vlak (sociale en culturele ontwikkeling), dat eventueel gericht is op specifieke thema's of groepen. Het doel van deze vorming, waarvoor bovendien geen diploma of getuigschrift wordt uitgereikt, is namelijk het promoveren van de persoonlijke emancipatie en het actieve burgerschap.
Alsook:
- geven van workshops (sociaal-cultureel vormingswerk)
- opleiding op sociaal en onderwijsgebied
- animatie op sociaal en onderwijsgebieden
Deze subklasse omvat niet:
- de alfabetiseringsprogramma's ten behoeve van volwassenen - cfr. 85.207
- het sport- en recreatieonderwijs - cfr. 85.510
- het cultureel onderwijs - cfr. 85.520Behoort tot
85.59  Overig onderwijs, n.e.g.


 Terug
 lijst secties