shadow

Nacebelcode 2008

85.599  Overige vormen van onderwijs

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de overige vormen van onderwijs die niet naar niveau kunnen worden ingedeeld
- het universitair tutoraat
- de studie- en huiswerkbegeleiding
- de leercentra die inhaallessen aanbieden
- het geven van herhalingslessen met het oog op professionele examens
- het geven van taalonderricht en trainingen op het gebied van communicatie
- het geven van informaticaopleidingen die buiten het normale schoolstelsel georganiseerd worden
- het godsdienstonderwijs dat verstrekt wordt door seminaries en dergelijke
Deze subklasse omvat eveneens:
- de reddersopleidingen
- de survivalopleidingen
- de trainingen met betrekking tot snellezen

Alsook:
- geven van workshops (overige vormen van onderwijs)
- zelfstandig rijinstructeur
- het geven van workshops voor het degusteren van wijn
- zelfstandig leraar in het Secundair Onderwijs
- mondhygiënist: theoretische en praktische opleiding aan zorgverleners door een niet-gespecialiseerde organisatie
- food sector: opleidingen naar food gerelateerde sectoren
Deze subklasse omvat niet:
- de activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding - cfr. 85.601Behoort tot
85.59  Overig onderwijs, n.e.g.


 Terug
 lijst secties