shadow

Nacebelcode 2008

86.210  Huisartspraktijken

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de medische consulten en behandelingen op het gebied van de algemene geneeskunde door huisartsen
- de medische activiteiten die worden uitgeoefend in gezondheidscentra, medische huizen, enz.
- het medisch schooltoezicht
- de arbeidsgeneeskundige diensten
- de niet-conventionele activiteiten op het gebied van de geneeskunde: osteopathie, homeopathie, chiropraxie, acupunctuur
Alsook:
- aromatherapeuten en gemmotherapeuten
- zelfstandig arts bij Kind en Gezin
- een persoon die noch een huisarts, noch een gespecialiseerde arts is, maar die andere artsen assisteert en pre- en postoperatieve consulten geeft
- covid testen door studenten geneeskunde
Deze subklasse omvat niet:
- de activiteiten van ziekenhuizen - cfr. klasse 86.10
- de activiteiten van vroedvrouwen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, enz. - cfr. klasse 86.90Behoort tot
86.21  Huisartspraktijken


 Terug
 lijst secties