shadow

Nacebelcode 2008

86.90  Overige menselijke gezondheidszorg

Toelichting
Deze klasse omvat:
- de activiteiten in verband met de menselijke gezondheid die niet door ziekenhuizen of door praktiserende artsen worden uitgevoerd. Deze menselijke gezondheidszorg kan worden verstrekt in poliklinieken, eerstehulpposten, in praktijken die verbonden zijn aan bedrijven, scholen, bejaardentehuizen en beroepsorganisaties, in gezondheidsinstellingen (andere dan ziekenhuizen), in particuliere praktijken, bij de patiënten thuis of ergens anders.
Deze subklasse omvat niet:
- de ziekenhuizen - cfr. klasse 86.10
- de praktijken van artsen en tandartsen - cfr. groep 86.2
- de overige verpleeginstellingen met huisvesting - cfr. 87.109Behoort tot
86.9  Overige menselijke gezondheidszorg


Bevat
86.901 Activiteiten van medische laboratoria

86.902 Activiteiten van bloedtransfusiecentra en bloed- en organenbanken

86.903 Ziekenvervoer

86.904 Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen

86.905 Ambulante revalidatieactiviteiten

86.906 Verpleegkundige activiteiten

86.907 Activiteiten van vroedvrouwen

86.909 Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.

 Terug
 lijst secties