shadow

Nacebelcode 2008

87.20  Instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden

Toelichting
Deze klasse omvat de instellingen met huisvesting (met uitzondering van al dan niet langdurige verzorging door ziekenhuizen) voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden. De desbetreffende instellingen verschaffen huisvesting, maaltijden, toezicht, advies, alsook bepaalde gezondheidszorgen.
Deze klasse omvat niet:
- de psychiatrische ziekenhuizen - cfr. 86.104
- de verpleeginstellingen met huisvesting - cfr. klasse 87.10
- de instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap - cfr. klasse 87.30Behoort tot
87.2  Instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden


Bevat
87.201 Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap

87.202 Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap

87.203 Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen

87.204 Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden

87.205 Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen

87.209 Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden

 Terug
 lijst secties