shadow

Nacebelcode 2008

87.202  Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- instellingen met huisvesting voor volwassenen (18 jaar of ouder) met een mentale handicap
Deze klasse omvat niet:
- de psychiatrische ziekenhuizen - cfr. 86.104
- de instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen - cfr. 87.203
- activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen - cfr. 87.205Behoort tot
87.20  Instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden


 Terug
 lijst secties