shadow

Nacebelcode 2008

87.30  Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap

Toelichting
Deze klasse omvat de instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap die hulpbehoevend zijn en/of die niet meer autonoom wensen te leven. De desbetreffende instellingen verschaffen huisvesting, maaltijden, toezicht en hulp in de dagelijkse activiteiten, zoals huishoudelijk werk. In sommige gevallen verstrekken deze instellingen ook deskundige verpleegkundige activiteiten aan ouderen die in serviceflats wonen.
Deze klasse omvat niet:
- de activiteiten van rust- en verzorgingstehuizen voor zwaar zorgbehoevende ouderen die intensieve zorg nodig hebben - cfr. 87.101 - de instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden - cfr. klasse 87.20Behoort tot
87.3  Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap


Bevat
87.301 Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.)

87.302 Serviceflats voor ouderen

87.303 Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichamelijke handicap

87.304 Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichamelijke handicap

87.309 Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap, n.e.g.

 Terug
 lijst secties